Beƫindiging lidmaatschap

 

Beëindiging lidmaatschap

Het opzeggen als lid van TV Asmunt dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december om het jaar daarop geen lid meer te zijn.

Deze afmelding dient plaats te vinden bij de Ledenadministratie. Dit kan door een mail te sturen naar:  

l[email protected]

Vermeld daarbij duidelijk je naam, geboortedatum en de datum waarop je wilt opzeggen.   Ook minioren en junioren (zelfs die van 6 jaar) moeten schriftelijk opzeggen! Wie niet opzegt vóór 1 december blijft dus lid van TV Asmunt en is dus over het gehele jaar contributie verschuldigd.

Let op :  Geen mail sturen naar [email protected]!