Gedragsregels rondom jeugdwedstrijden

 

Het belangrijkste aan de tennissport is toch altijd het speelplezier. En dit plezier hangt voor een groot deel samen met sportiviteit. Als vereniging hebben we sportiviteit hoog in het vaandel staan. Langs deze weg willen we een aantal gedragsregels onder de aandacht brengen. Als club gaan wij ook actief sturen op naleving van deze regels.


De gedragsregels

Wat hoort wel:
• Geef je tegenstander(s) een hand voor aanvang van de wedstrijd.
• Zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan.
• Geef je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het spelen.
• Zeg eerlijk of een bal in of uit is.
• Vertrouw elkaar: jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant
• Speel het punt opnieuw bij discussie
• Tel hardop
• Wees aardig en sportief. Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal.
• Heb veel plezier!

Wat hoort niet:
• Gooien met je racket
• Ballen weg slaan
• Vloeken en schelden
• Ruzie maken met je tegenstander
• Ruzie maken met of commentaar hebben op je dubbelpartner
• Ruzie maken met mensen langs de kant van de baan
• Onsportief gedrag
• Vals spelen
• Afval op de baan achter laten

Maar ook ouders en toeschouwers worden geacht zich tijdens competitiewedstrijden aan de volgende KNLTB-gedragsregels te houden.
• Bemoeit u zich niet met de wedstrijd
• U mag aanmoedigen, maar doe dit gematigd en moedig alle spelers aan
• Stimuleer en promoot sportief gedrag
• Spreek aan op onsportief gedrag
• Raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon (bij voorkeur de wedstrijd- of competitieleider)
• Leg geen druk bij de speler om te winnen
• Stimuleer de speler vooral te genieten
• Toon interesse
• Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand


Naleving
We blijven als vereniging actief sturen op het naleven van de gedragsregels. In de praktijk is dit niet makkelijk en zullen we ‘gevoel’ moeten houden voor de omstandigheden en de emoties:

Tijdens de competitiewedstrijden geldt:
• De ouder van de teamcaptain (bij de jongere kinderen de eigenlijke captain) mag een teamgenoot aanspreken op het gedrag. Wanneer een kind na een waarschuwing het gedrag niet aanpast*, mag de captain besluiten de wedstrijd te staken.
• Ook de leden van de Technische Commissie (TEC) en de Jeugdcommissie (JC) mogen bij eigen waarneming van ongepast gedrag, het betreffende kind waarschuwen en, indien het ongepaste gedrag voortduurt*, de wedstrijd staken.
Tijdens de competitiedagen is altijd een lid van de TEC of JC aanwezig als dienstdoende VCL (Vereniging Competitie Leider). Ouders en kinderen mogen hem/haar altijd om assistentie vragen!

Tijdens toernooien bij TV Asmunt (Clubkampioenschappen, Open Jeugd Toernooi en Rood/Oranje events) geld datt:
• Aanwezige leden van de TEC en de JeugdCommissie, bij eigen waarneming van ongepast gedrag, het betreffende kind mogen waarschuwen en, indien het ongepaste gedrag voortduurt*, de wedstrijd mogen staken.
• Aanwezige leden van de ToernooiComissie tijdens de Clubkampioenschappen en de Commissie van het Open Jeugd Toernooi tijdens het Open Jeugd Toernooi een kind mogen waarschuwen en bij voortdurend ongepast gedrag*, de wedstrijd mogen staken.


We hopen dat het niet zover hoeft te komen. Emotie hoort bij het spel, wangedrag niet!


*Uitgangspunt is dat een kind maximaal twee keer wordt gewaarschuwd.