Kascommissie

 

De kascommissie controleert de inkomsten en uitgaven van de vereniging

 
Naam Functie
Toon van der Dussen
Aanspreekpunt
Oscar Lubbersen