Lidmaatschap

Leuk dat je interesse hebt om lid te worden van Tennisvereniging Asmunt
Hieronder volgt informatie over de soorten lidmaatschap, de voorwaarden en de manier van aanmelden.

Wij wensen je veel plezier bij onze vereniging!

Soorten lidmaatschappen


Senioren

Leden van 18 jaar en ouder.
(Je bent 18 als je in het lopende kalenderjaar 18 wordt)

Contributie € 145,00
Entreegeld  € 25,00 (eenmalig)
Bardienst 3x per jaar (verplicht)


Junioren

Leden van 9 t/m 17 jaar.
(Je bent 9 jaar als je in het lopende kalenderjaar 9 wordt)

Contributie € 82,50
Entreegeld  € 10,00 (eenmalig)
Bardienst geen


Minioren

Leden t/m 8 jaar.
(Je bent 8 jaar als je in het lopende kalenderjaar 8 wordt)

Contributie € 40,00
Entreegeld  € 10,00 (eenmalig)
Bardienst geen


Studenten

Leden van 18 tot 25 jaar.
(Je bent 25 jaar als je in het lopende kalenderjaar 25 wordt)

Contributie € 82,50
Entreegeld  € 25,00 (eenmalig)
Bardienst 1x per jaar (verplicht)

Let op : Bepaalde voorwaarden van toepassing! Op te vragen bij de ledenadministratie.


Gezinnen

Voor gezinnen met thuiswonende kinderen tot 21 jaar (je bent 21 als je in het lopende kalenderjaar 21 wordt) en is van toepassing indien de individuele contributies meer bedragen dan € 400,- exclusief entreegelden. Alleen van toepassing als alle gezinsleden het hele jaar lid zijn.

Contributie € 400,00
Entreegeld per senior gezinslid € 25,00 (eenmalig)
Entreegeld per junior gezinslid € 10,00 (eenmalig)
Bardienst 3x per jaar
(verplicht per gezinslid ouder dan 18 jaar)


Donateur

Voor leden die tijdelijk niet kunnen tennissen i.v.m. ernstige blessures, zwangerschap e.d. Minstens voor 6 maanden. Niet met terugwerkende kracht.

Contributie senior € 25,00
Contributie junior  € 15,00


Zomerlidmaatschap TV Asmunt

 1. Geldig 3 maanden (juni - juli en augustus) van het kalenderjaar
 2. Lidmaatschap stopt automatisch per 1 september van het kalenderjaar
 3. Kosten 50 euro per persoon voor deze 3 maanden
 4. Zelfde rechten en plichten als andere leden met de uitzondering dat je geen
  paviljoendienst hoeft te doen gedurende deze 3 maanden.
 5. Mogelijkheid om na afloop van het zomerlidmaatschap lid te blijven van TV
  Asmunt met leuke voorwaarden (35 euro contributie voor de rest van het
  jaar en geen paviljoendienst).
 6. Dit lidmaatschap voor 3 maanden kan niet tussentijds worden opgezegd.
 7. Mogelijkheid om eenmalig een tennis clinic of trainingen te volgen (kosten 20 euro per persoon voor 2 trainingen en 1 clinic)

Lidmaatschap voorwaarden

 • Bij inschrijven machtigt u tot wederopzegging T.V. Asmunt om het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie af te schrijven van de ingevulde bank-of girorekening.
 • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt u gedurende het jaar lid, dan betaalt u contributie van af het kwartaal van ingangsdatum.
 • De jaarlijkse contributie wordt eenmaal per jaar afgeschreven.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.
 • Tevens verklaart u door in teschrijven kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van T.V. Asmunt welke is te vinden op deze website.

Aanmelden als nieuw lid

Beëindigen lidmaatschap 

Inschrijfformulier senior lidmaatschap TV Asmunt.pdf