Beleid TV Asmunt met betrekking tot het corona virus. Update

15 maart 2020


Beste leden,    

Het zal ongetwijfeld bij jullie bekend zijn dat de regering dinsdag j.l. een lichte versoepeling heeft aangekondigd van de corona maatregelen voor de sportclubs.

Dit geldt dus ook voor TV Asmunt en met name voor onze junioren. De junioren mogen weer gaan trainen en vrij spelen onder bepaalde voorwaarden welke zijn te lezen op de website van de KNLTB. De training voor de junioren wordt met ingang van 29 april a.s. hervat. 

In overleg met SimonTennis zijn een aantal praktische zaken geregeld en de trainers zijn geïnstrueerd over de maatregelen waaronder mag worden getraind.  

Het vrij spelen voor junioren gaan we georganiseerd doen op gezette tijden en dagen. Dit doen we omdat er een toezichthouder aanwezig moet zijn en het is praktisch niet haalbaar dat er op 7 dagen in de week van 9.00 tot 23.00 uur iemand aanwezig is. Buiten de gezette tijden en dagen is het voor junioren niet toegestaan om vrij te spelen. Over de exacte invulling zal er op korte termijn aanvullende informatie komen.  

De voorjaarscompetities voor zowel junioren als senioren gaan niet door en worden mogelijk in het najaar gespeeld (dus najaarscompetitie). De senioren mogen nog niet gaan trainen en ook niet vrij spelen. Dit is minimaal t/m 19 mei en dat geldt ook voor de sluiting van het paviljoen. De husselavonden op 5,12 en 19 mei gaan dus ook niet door.  

Leuker kunnen we het helaas niet maken.

Groeten namens het bestuur, Cor Schrauwen, voorzitter

 

Nieuwscategorieën