Controleer a.u.b. je contactgegevens in de ledenlijst

24 november 2017


Beste leden,
 
Controleer aub je contactgegevens op de ledenlijst! 
 
Het is belangrijk dat TV Asmunt je juiste contactgegevens heeft en zeker je
e-mailadres, o.a. voor belangrijke mededelingen en bardienstherinneringen. 
20% van alle e-mail adressen in de ledenlijst blijkt helaas niet (meer) juist!
Controleer daarom je gegevens op de ledenlijst op www.tvasmunt.nl!
Wijzigingen kun je doorgeven aan de ledenadministratie:
 

Je kunt naar dit e-mailadres ook je nieuwe digitale pasfoto sturen als je dat wilt.
 
Het Bestuur

Nieuwscategorieën