Privacy verklaring en huis- en gedragsregels

17 februari 2020


Beste leden,

Op onze website hebben wij een aantal maanden geleden de privacy verklaring van TV Asmunt gepubliceerd.

Tijdens de algemene leden vergadering van november j.l. is er een update van onze huis- en gedragsregels geaccordeerd. Ook deze regels zijn inmiddels te lezen op onze website. Klik hier om deze te bekijken. Klik hier om de privacy verklaring te bekijken.

Het bestuur verwacht van alle leden dat ze kennis nemen van zowel de privacy verklaring als de nieuwe huis- en gedragsregels. Wij doen ook een beroep op jullie om toe te zien op handhaving en zo nodig het bestuur te informeren over misstanden c.q. overtredingen van de regels. Wij hebben hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur Cor Schrauwen, voorzitter

Nieuwscategorieën