Paviljoencommissie

 

De primaire taak van de paviljoen commissie (in het vervolg de PACO) is om ervoor te zorgen dat de leden van T.V. Asmunt zich, al dan niet na gedane (tennis) inspanningen, in een gezellig en schoon paviljoen kunnen onderhouden.
 
Daarnaast is de PACO verantwoordelijk voor een rendabele exploitatie van het paviljoen: het paviljoen is per slot van rekening een inkomstenbron voor de vereniging.
 
De activiteiten van de PACO omvatten o.a.:
 
de totale organisatie en coördinatie van de bardiensten
schoonmaak van het paviljoen
bewaken van huis- en gedragsregels in het paviljoen
voorraadbeheer
zorgen voor de inwendige mens bij toernooien etc.
aankleding van het paviljoen en terras
bewaken van orde en netheid
vaststellen van verkoopprijzen
onderhoud van het paviljoen en de inventaris
overleg met leveranciers
wegwijs maken in het paviljoen, met name voor nieuwe leden
Daar waar nodig zijn deze activiteiten vastgelegd in reglementen, huisregels, logboeken.
 
 
Naam Functie
Serge Leclercq Voorzitter en Financiën
Teun van Heereveld  Inkoop
Vacature Keuken
Wendy Vos Schoonmaak en Competitiepassen
Esther Kwakman Bardiensten
Menno van den Bosch Aanspreekpunt Commissies en evenementen, Kassa
Olivier Verstappen Exploitatie